^
  • Miljö

Miljö

MyPlanet har utarbetat en plan för sina medarbetare, där målet är att minska förbruket av elektricitet, värme, kopieringspapper mm.

Som en del i detta erbjuder MyPlanets säljare alla kunder att välja om man vill ha sin faktura skickad elektroniskt via email/pdf eller via vanlig post och möjligheten att minimera antalet katalogutskick genom att erbjuda alla kataloger online. MyPlanets kataloger kan således ses och skrivas ut när kunden själv önskar. På detta sätt minimerar vi antalet papperskataloger och minskar miljöpåverkan.

I förhållande till MyPlanets leverantörer kommer det i framtiden vara ett krav att våra leverantörer skall kunna dokumentera en hållning till CSR och därmed miljön.

Som gäst i Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA kan du också hjälpa till!

Undgå att belasta miljön mer än nödvändigt!
- Spar på vattnet och elektriciteten. 
- Läs om hur ditt övernattningsställe försöker hjälpa miljön och följ dessa rättningslinjer. T ex genom att använda handdukar mer än en dag.
- Undå tomgångskörning.

Var rädd om natur- och kulturarven!
- Var observant på att du inte köper olagliga souvenirer som kommer från utrotningshotade djur eller fridlysta växter.