^
  • Miljö

Miljö

MyPlanet har utarbetat en plan för sina medarbetare, där målet är att minska förbruket av elektricitet, värme, kopieringspapper mm.

I förhållande till MyPlanets leverantörer kommer det i framtiden vara ett krav att våra leverantörer skall kunna dokumentera en hållning till CSR och därmed miljön.

Som gäst i Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA kan du också hjälpa till!

Undgå att belasta miljön mer än nödvändigt!
- Spar på vattnet och elektriciteten. 
- Läs om hur ditt övernattningsställe försöker hjälpa miljön och följ dessa rättningslinjer. T ex genom att använda handdukar mer än en dag.
- Undå tomgångskörning.

Var rädd om natur- och kulturarven!
- Var observant på att du inte köper olagliga souvenirer som kommer från utrotningshotade djur eller fridlysta växter.