^
  • Resebyråföreningen
    Resebyråföreningen

Resebyråföreningen

MyPlanet är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF) som är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor.

För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder runt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym. SRF har cirka 115 medlemsföretag och representerar 350 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter drygt 3 300 personer och har en affärsvolym på drygt 27 mdr kr (år 2006).

SRF 2007-07-19 
Rev 2008-03-01

Länk till Svenska Resebyråföreningen