0775-888 088 FÅ OFFERT
travel insurance

Resengaranti

MyPlanet samarbetar med Europeiska ERV Reseförsäkringar som med mer än 90 års erfarenhet vet hur du blir hjälpt på bästa sätt om något händer före avresa (avbeställningsskydd) eller när du är ute och reser. 

Vilka försäkringar erbjuder MyPlanet genom Europeiska ERV?

MyPlanet erbjuder försäkringar som passar den sortens behov som kan uppstå på de resor vi säljer. Det innebär att du kan teckna följande försäkringar när du reser med oss:  Avbeställningsskydd, Reseförsäkring Plus samt Extremsport (skidresor). Kom ihåg att en reseförsäkring med Europeiska ERV är ett komplement till reseskyddet i din hemförsäkring och gör inte att du är dubbelförsäkrad. Här nedan kan du se vilken försäkring som passar bäst för just dig och din resa. Självklart kan du också rådgöra med din resesäljare innan du bestämmer dig.

Reseförsäkring Plus

Reseförsäkring Plus passar för alla typer av resor då den ger dig möjligheten att skapa en försäkring helt utifrån dina egna önskemål och behov. Ersättning vid sjukdom och olycksfall ingår alltid vid resor på över 45 dagar men kan även väljas som tillval. Försäkringen har ingen övre åldersgräns.

 Försäkringens grundskydd innehåller bland annat:

 • Ersättning vid missad avresa.
 • Bagageförseningsersättning.
 • Ansvars-, överfalls- och rättsskydd.
 • Ersättning vid personförsening.
 • Självriskskydd för hem- och bilförsäkring.
 • Självriskeliminering för fordon du hyr under resan.
 • Ersättning vid förstörda semesterdagar (t.ex. öroninflammation som hindrar dig från att bada under en solsemester).
 • Möjlighet att få en ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan.

Här kan du se vilka tillval du kan välja till försäkringen:

 • Sjukdom och olycksfall (ingår automatiskt vid resor över 45 dagar).
 • Bagageskydd (omfattande skydd för de ägodelar du har med dig på resan).
 • Sportutrustning (försäkrar såväl egen som hyrd utrustning för stöld, skador och försening).

Observera: Om du saknar hemförsäkring med reseskydd rekommenderar vi att du alltid väljer tillvalet Sjukdom och olycksfall, då omfattas bl.a. läkekostnader, mediciner och hemtransport.

Vem får teckna försäkring?
Personer som är stadigvarande bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa.

Läs mer här om Reseförsäkring PLUS

Extremsport

Extremsport är reseförsäkringen för dig som vill utföra riskfyllda aktiviteter som inte täcks av vanliga reseförsäkringar, exempelvis off-pist åkning eller bergsbestigning. Försäkringen har ingen övre åldersgräns.

Försäkringen innehåller bland annat:

 • Ersättning vid sjukdom och olycksfall.
 • Ersättning vid hemtransport.
 • Invaliditets- och dödsfallsersättning.
 • Eftersökning/räddning.
 • Bagageskydd (förlust av ägodelar).
 • Ersättning för förstörd/stulen/skadad sportutrustning.
 • Möjlighet att få en ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan.

Vem får teckna försäkring?
Personer som är stadigvarande bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa.

Läs mer här om Extremsport 

Avbeställningsskydd

Teckna ett avbeställningsskydd för att gardera dig så att du kan avboka antingen hela resan eller kanske bara safarin eller kryssningen. Tänk på att teckna ditt Avbeställningsskydd i samband med (senast 2 dagar) efter den köpta resan/arrangemanget.

Försäkringen innehåller bland annat:

 • Ingen självrisk – hela beloppet återbetalas!
 • Avboka vid sjukdom, arbetslöshet eller annan oförutsedd händelse.
 • Kan tecknas för ej ombokningsbara biljetter.
 • Försäkrar även syftet med din resa.
 • Kan tecknas för upp till 200 000 SEK.

Vem får teckna försäkring?
Personer som är stadigvarande bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa. Den eller de som försäkringen ska gälla för ska vara stadigvarande bosatt inom EU/EES.

Därför ska du köpa avbeställningsskydd:

 • Prisvärd – kostar bara 6 % av det belopp du vill försäkra.*
 • Ingen självrisk.
 • Du väljer själv om du vill försäkra hela resan eller bara delar av resan t.ex. flyget, boendet eller turer. 
 • Om en i sällskapet måste avboka p.g.a. en plötslig och oförutsedd händelse, kan även de andra välja att boka av sin resa och få sitt försäkrade belopp tillbaka. Max 200 000 SEK.

* Maxbelopp 200 000 kr. Vid högre belopp, prata med din säljare.

Läs mer här om Avbeställningsskydd