^
  • Resegaranti

Resegaranti

Resegarantier är till för att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts, och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Ersättningen ska täcka det som resenären har betalat för resan och kostnader för eventuell hemresa. Det vanligaste skälet till att resegarantin används är när reseföretag går i konkurs.

Resegarantier gäller för paketresor och vissa andra researrangemang. I resegarantilagen framgår vilka resor som omfattas av resegarantin. Det är Resegarantinämnden som beslutar om vilka resenärer som ska få ersättning och ersättningens storlek.

Anmäla reseverksamhet
Alla som arrangerar eller säljer resor som är garantipliktiga måste anmäla sin verksamhet till Kammarkollegiet, som beslutar hur stor resegarantin ska vara för varje arrangör eller återförsäljare.

Trygghet för resenär och arrangör
Om man köper en resa av en arrangör som inte har resegaranti, och företaget ställer in resan, riskerar man att inte få tillbaka sina pengar. Därför är det bra att alltid kontrollera om arrangören har en garanti innan man bokar sin resa. Det gör man enklast via länken Sök arrangör.

Resevillkor och resegaranti
Det är viktigt att skilja på resegarantier och resevillkor.

Resegarantier
Resegarantier skyddar resenären om arrangören inte kan genomföra resan eller arrangemanget. OBS! Mer information och förtydligande om resegarantier går att finna längst ned på denna sida!

Resevillkor
Resevillkor är ett avtal mellan resenären och arrangören som till exempel reglerar när resan måste betalas och om man har rätt att avboka resan. Allmänna villkor om paketresor finns på Konsumentverkets webbplats.

EU-direktiv
Det finns ett EU-direktiv om paketresor vars syfte är att samordna och öka konsumentskyddet i Europa. Alla länder som är med i EU har resegarantilagstiftning, men den kan skilja sig från land till land.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

MyPlanet Sweden AB har ställt en resegaranti till Kammarkollegiet på SEK 10.000.000 kr. Alla researrangörer och resebyråer är ålagda att ställa denna garanti för att garantera resenärernas trygghet vid ev. konkurser bland arrangörer, flygbolag eller liknande. 

Resegarantin är resenärernas trygghet och skall säkra deras inbetalade pengar.