^
  • Resevillkor vid flygresa

Resevillkor vid flygresa

Särskilda resevillkor för bokning av endast flygstol med reguljärflyg och flexibel reslängd.

Bokning
Bokning sker genom MyPlanet. Bekräftelse av din flygbokning sker vid bokningstillfället samt med efterföljande e-post eller bekräftelse skickad brevledes.

Betalning
Bokningen är bindande när MyPlanet har mottagit din betalning. Betalning ska ske enligt de datum som står nämna på bekräftelsen som sänds ut vid bokningstillfället.

Flygbiljetter
Efter det att full betalning är erlagd och senast 2 veckor före avresan sänds dina biljetter hem till den adress du har uppgett i samband med bokningen. Många flygbolag har infört elektroniska biljetter, e-tickets. Detta innebär att du reser biljettlöst. Därför är det viktigt att du visar upp resplanen i samband med incheckningen. Kontrollera alltid att du får samtliga flygbiljetter/dokument samt att dessa stämmer överens med de tider du planerat för. Det är viktigt att du påpekar eventuella felaktigheter omedelbart. Om flygbiljetten inte kommer fram till dig senast 2 veckor före avresan bör du kontakta oss omgående. Det är viktigt att adressen du har uppgett är korrekt samt att eventuell C/O adress står tydligt. Flygbiljetter är personliga och går inte att överlåtas till någon annan än den som står i biljetten.

Avbeställningsförsäkring
Genom att teckna en avbeställningsförsäkring samtidigt som du köper resan sänker du dina avbokningskostnader om du måste ställa in din resa före avresan. Se villkoren här för ERVs avbeställningsförsäkring.

Avbeställning av resan ska ske till:
MyPlanet's försäljningskontor med adress: MyPlanet, Kastellgatan 17 - 413 07 Göteborg. Telefon: 0775-888 088. Mail: resor@myplanet.se Det är viktigt att avbokning av resan sker före planerad avresetidpunkt. Om ingen avbokning sker före resans planerade avgång sker ingen återbetalning. Om du avbokar precis före avresan och vi inte har öppet så måste du skicka ett mail till oss på resor@myplanet.com så att vi får vetskap om avbokningen. Samtidigt ska du kontakta det flygbolag som du skall resa med och avboka ditt flyg. Om du inte bokar av före resans planerade avgång, sker ingen återbetalning.

I den händelse avbeställningsförsäkringen inte är tecknat genom MyPlanet utan hos försäkringsbolag, kreditkortföretag el likn. debiteras kostnader enligt 3.1.1-3.1.8. och det är resenärens eget ansvar att i sin tur kräva försäkringsbolag etc. på eventuell återbetalning.

Ombokning/avbokning
Hör med MyPlanet om vilka regler som gäller just de flygbiljetter som du har bokat. De flesta av våra biljetter kostar att ändra och vissa är ej ändringsbara eller återbetalningsbara. Vill du ändra avresedag, avreseort eller reselängd måste du avboka din första resa och boka en helt ny.

Ändring av resplaner under resan
Hör med MyPlanet om vilka regler som gäller just de flygbiljetter som du har bokat. Vissa flygbiljetter går att ändra om under resans gång, dock kan ändringsavgifter tillkomma i samband med ombokningen som görs hos det flygbolag man reser med, och dessa ändringskostnader kan ändras med kort varsel och ligger utanför MyPlanet's kontroll.

Flyg
Du flyger med reguljärflyg. Detta ger dig stor flexibilitet att välja bland resdagar och tider. Flygbiljettens giltighet varierar allt från 0 dagar upp till 1 års giltighet. Som regel åker du med samma flygbolag både på utresa och hemresa men undantag förekommer. Vissa bolag samarbetar och tillåter att du flyger ena vägen med ena flygbolaget och andra vägen med ett annat bolag. Exempelvis kan du kombinera resor med SAS och Lufthansa. Det händer att det är ett annat flygbolag än det du bokat som faktiskt flyger på den sträckan du bokat, så kallad "codeshare".

Flygplatsen vid avresa
Kontrollera alltid att tiderna stämmer överens med dina önskemål så snart du tagit emot flygbiljetten. Det är viktigt att vara på flygplatsen i god tid före avgång, då de flesta flygbolag har tidskrävande säkerhetskontroller. Du skall infinna dig på flygplatsen minst två timmar före avresa för att checka in. Om du är borta under en längre tid skall du kontrollera med flygbolaget att det inte skett några tidtabellsändringar

Flygtider
Alla flygtider som anges är lokala. Flyger du västerut ligger tiden efter svensk tid och flyger du österut ligger tiden före svensk tid. Ibland sker tidtabellsändringar på det flyg du är inbokad på när resan har påbörjats, MyPlanet rekommenderar alltid att du kontaktar flygbolaget på orten där du vistas eller närmaste stad där flygbolaget finns. MyPlanet är förmedlare av endast flygbiljetterna och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar och inställda flyg, denna diskussion löses med flygbolaget direkt.

Försening eller ändrad tidtabell
MyPlanet ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar i utlandet. Tag därför för vana att kontrollera och bekräfta (reconfirm) flygtiderna med respektive flygbolag under resan. MyPlanet ansvarar heller inte för eventuellt missat flyg eller andra olägenheter som kan uppstå vid ändrade tidtabeller eller på grund av försenat flyg. Vid behov kontaktas då respektive flygbolag för hjälp.

Priser och flygskatter
Flygpriser är en färskvara och priserna kan ändras liksom platstillgången, därav kan man få olika flygförslag/priser beroende på när man söker. På vissa flygplatser i världen, t.ex. Bangkok, kan det eventuellt tillkomma en lokal flygplatsskatt. Den ska betalas i lokal valuta på destinationen. Denna skatt kan variera och kan förändras kontinuerligt då den styrs av respektive lands luftfartsmyndighet. Detta är inte något som MyPlanet kan styra över och kan ej heller ställas som ersättningsskyldig för. Flygskatter som betalas i samband med bokning uppkrävs av MyPlanet och dessa flygskatter kan ändras med kort varsel och kan skilja sig från de faktiska skatter du får vid slutförd bokning.

Resenär under 18 år
För dig som är under 18 år krävs föräldrars/målsmäns skriftliga godkännande vid beställning av resa. Här kan du ladda ned och skriva ut blanketten som du använder för att styrka målsmans intyg. Hämta intyget här

Pass och visum
Du har själv ansvaret för att ha giltigt pass och rätt viseringar till de länder du tänker besöka, ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt. Observera att många länder utanför Europa kräver att passet skall vara giltigt i minst 6 månader efter inresa till landet. För svensk medborgare och utländsk medborgare bosatt i Sverige gäller ibland speciella visumbestämmelser för inresa i andra länder. Kontakta därför respektive lands ambassad för upplysningar. Eventuell kostnad står resenären själv för om inget annat anges. Den som pga avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolag eller arrangör kostnad, bär själv det ekonomiska ansvaret för det.

Viktigt information för resenärer till USA
Enligt amerikansk lag är alla flygbolag skyldiga att vidarebefordra uppgifter till de amerikanska myndigheterna som rör alla passagerare som reser in i USA. Informationen ska ges till myndigheterna i förväg, innan ankomst, och det överförs elektroniskt via sk. APIS (Advance Passenger Information System). För att underlätta och göra incheckningen smidigare kan man fylla i denna blankett i förväg.

OBS! Detta är utöver det inresetillstånd (ESTA) som man behöver ansöka om. Läs mer om det här.

Vaccinationer
Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer.

Programändringar
MyPlanet förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på hemsidan. MyPlanet förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan.

Reklamation
Det är viktigt att du på plats påpekar vad som är fel. Skulle du inte få gehör för dina problem kan du kontakta MyPlanet på tel: 031-701 51 70. Det är alltid enklast att åtgärda ett problem direkt. Om ingen lösning uppnåtts på plats skriver du till MyPlanet så snart som möjligt efter din hemkomst.
Adress: sv@myplanet.com eller MyPlanet Box 7124 402 33 Göteborg. Ange alltid ordernumret för resan. Klagomål som kommer till oss senare än 14 dagar efter hemkomst till Sverige kan vi tyvärr inte beakta. MyPlanet reserverar sig för eventuella tekniska problem och prisändringar. Vid prisändring kontaktar vi dig inom 24 timmar eller nästkommande vardag. MyPlanet förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra priserna på www.myplanet.se

Kundregister
Inbokade resenärer registreras i MyPlanet's kundregister i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Kund- och reseuppgifter (omfattande namn, adress,telefon, e-post, personnummer och uppgifter om bokade reseprodukter) finns lagrade i MyPlanet's kundregister. Då resenären samtyckt till registrering av personnummer används detta som koppling mellan bokningssystemet och kundregistret för att undvika dubbelregistrering. Person- och reseuppgifter av relevans för resans genomförande förmedlas vidare till berörda underleverantörer (i Sverige och utomlands). Uppgifterna behandlas även internt för resans genomförande samt för att effektivt kunna samordna erbjudanden och aktiviteter med våra samarbetspartners samt för marknadsförings- och eventuella reklamationsändamål. Adressuppgifterna uppdateras regelbundet mot SPAR adressregister. Den som önskar att få information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt §26 PuL ansöka om detta. Vänligen meddela MyPlanet skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från kundregistret.

Senaste uppdateringen: 31 aug 2017