0775-888 088 FÅ OFFERT
skier4

Extremsport

Försäkringen Extremsport är anpassad för dig som gillar att tänja på gränserna och gärna åker iväg på äventyrsresor.

När hemförsäkringen har undantag i villkoren för riskfyllda aktiviteter kan du lita på att denna försäkring för extremsport skyddar dig även om du ska åka off-pist på skidresan, cykla downhill eller ensamsegla jorden runt.

Så hjälper försäkringen dig

Innehåller bland annat:

Missad avresa – Kom ikapp din resa om något plötsligt och oförutsett händer som gör att du missar din avresa eller anslutningsflyg.

Försening – Ersättning om du blir mer än tre timmar försenad på ut- eller hemresan. Gäller även försenat bagage på utresan, då utan karenstid.

Sjukdom och olycksfall – Vi hjälper dig om olyckan är framme. Bland annat ersätter vi sjukvårdskostnader, mediciner och hemtransport.

Förstörd semester – Ersättning för förstörda semesterdagar om något händer som grusar dina planer, t.ex. brutet ben så att du inte kan åka offpist
eller bergsklättra.

Ny resa – Blir du sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande på sjukhus mer än halva resan, kan du få en helt ny resa.

Sportutrustning – Skyddar din utrustning vid stöld, förlust eller skada.

Evakuering – Skulle du befinna dig någonstans där det inträffar en naturkatastrof eller terrorhandling hjälper vi dig till en säkrare plats.

Invaliditet och dödsfall – Råkar du ut för en allvarlig olycka som leder till invaliditet eller dödsfall ersätter vi dig eller dina anhöriga.

Om skadan är skedd, hur får jag hjälp?

Hjälp dygnet runt – Europeiska ERV Alarm
Om det uppstår en nödsituation är vår larmcentral öppen dygnet runt, året om. Du får hjälp oavsett var i världen du befinner dig. Telefon: + 46 770-456 920.

Enkel skadeanmälan – Gör din anmälan direkt på Europeiska ERVs hemsida www.erv.se.

Villkor
Läs produktfaktablad och villkor för försäkringen här.