0775-888 088 FÅ OFFERT
Stöd till samhällen och miljövård

Stöd till samhällen och miljövård 

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på de samhällen där vi bor och reser genom att stödja välgörenhetsorganisationer och delta i samhällsprojekt. Det är vår övertygelse att vi kan göra skillnad utöver att ge donationer, genom att använda våra kunskaper och förmågor samtidigt som vi berikar våra teammedlemmars och gästers upplevelser. Vi prioriterar också att behandla alla våra teammedlemmar och partners med respekt och värdighet och att säkerställa en säker och respektfull arbetsmiljö.

Stöd till samhällen och miljövård

Stöd till samhällen

När en vän eller familjemedlem som du har hänvisat till oss bokar sin första resa med oss donerar vi 50 USD å dina vägnar till Logos, en välgörenhetsorganisation i Kenya som gör det möjligt för barn från missgynnade bakgrunder att få en gymnasieutbildning. Detta belopp används för skolavgifter, material och skoluniformer. Läs mer om Friends for Friends och vårt stöd av Logos Scholarship Fund.

Som en del av vårt hållbarhetsinitiativ för att stödja lokala samhällen och även lokala icke-statliga organisationer, samarbetar vi med dessa socialt ansvarstagande organisationer i Kenya, Tanzania och Indien för att skaffa välkomstpresenter till gäster som reser i dessa länder:

Ocean Sole

Tar bort skräp från haven för att göra konst som stöder marint bevarande.

Jacaranda Workshop

Ger sysselsättning och utbildning till hantverkare med psykiska eller fysiska funktionshinder för att skapa fantastiska smycken.

Shanga

Anställer personer med funktionshinder för att skapa unika och vackra handgjorda varor som innehåller återvunnet material.

Mesh

Ger sysselsättning till handikappade och spetälska drabbade hantverkare över hela Indien för att skapa vackra handgjorda varor.

Volontärarbete

Vi går längre än donationer. Vi tror på att alla våra teammedlemmar kan tillföra värde till våra lokala samhällen om vi utnyttjar våra personliga och organisatoriska färdigheter och förmågor. Det är inte bara en positiv upplevelse för samhällena utan det är också roligt och lärorikt för våra team eftersom de är engagerade i samhällssektorer som de annars kanske inte har någon kontakt med. Vi ger också vår personal möjlighet att ägna en arbetsdag per kvartal till volontärarbete med någon av de välgörenhetsorganisationer som vi stödjer. Vi väljer våra partnerorganisationer baserat på deras starka principer och etik och deras personals omsorg och engagemang för förmånstagarna de arbetar med.

Stöd till samhällen och miljövård

Praktik & Mentorskap

Våra kontor i Afrika och Indien erbjuder praktikplatser till unga människor från missgynnade bakgrunder, oavsett deras geografi. Våra teammedlemmar mentorar personligen våra praktikanter för att de ska kunna övervinna utmaningar och stödja dem med deras karriärrelaterade beslut. Vi är stolta över att ha skapat möjligheter och älskar att se varje medarbetare, oavsett bakgrund, blomstra och växa.

I Kenya tillåter vårt partnerskap med Logos Scholarship Fund oss att tillhandahålla tre till fyra månaders praktik med gymnasieutexaminerade för att hjälpa dem att få praktisk arbetslivserfarenhet och fostra nya färdigheter, så att de är rustade att starta eget företag eller öka sina anställningsbarhet. Några av våra tidigare praktikanter har adopterats in i familjen som fullfjädrade medarbetare och har stigit i graderna!

Gästdonationer

Vi delar gärna med oss av den djupa forskning vi har gjort om välgörenhetsorganisationer på våra destinationer med våra gäster. Vi utvärderar välgörenhetspartners baserat på deras etik, mängden insamlade medel som går direkt till programmen och hur länge de har tjänat sina samhällen. Våra resekonsulter kan diskutera att lägga till aktiviteter på din resa som direkt stöder de samhällen du besöker. Till exempel rekommenderar vi att du besöker Sheldrick Family Trust utanför Nairobi, där din inträdesavgift stödjer räddning och rehabilitering av föräldralösa elefanter.