0775-888 088 FÅ OFFERT
Hållbart resande

Hållbart resande

Hållbart resandeför människorna vi möter och för de platser på planeten som vi utforskar.

Sedan MyPlanet grundades har en viktig del av vår vision alltid varit att ha en positiv inverkan på samhället och miljön där vi verkar.

För att förverkliga dina resedrömmar och underlätta resor till olika delar av vår fantastiska planet är det viktigt för oss att vi och våra kunder bidrar positivt till de människor och platser som besöks längs vägen. Vi tror att när det görs på ett bra sätt kan turism vara en kraft för det goda genom att stödja lokala ekonomier och samhällen, främja bevarandet av utrotningshotade djur och livsmiljöer och underlätta förståelse mellan olika kulturer.

Vi hävdar inte perfektion – och vi skulle ifrågasätta alla andra som gör det. Vi erkänner att det är opraktiskt att vara en ”miljövänlig” resenär, eftersom varje steg lämnar ett fotavtryck, men vi värdesätter att visa hänsyn till miljön. Följ med oss på vår resa idag för att skapa en bättre värld för morgondagen.

Våra pelare för hållbart resande. Att agera ansvarsfullt som researrangör innebär för oss dessa fyra nyckelområden.

Hållbart resande

HÅLLBARA UPPLEVELSER & PARTNERS

Vi arbetar hårt för att utveckla respektfulla, långsiktiga relationer med lokala partners som är lika engagerade i hållbarhet och etiska affärsmetoder som vi är. Från boende till aktivitetsguider, våra partners är noggrant utvalda och delar våra grundvärderingar.

Förutom att samarbeta med lokala företag där det är möjligt, strävar vi efter att leverera reseupplevelser som är både autentiska och fokuserade på hållbarhet. Vi vill att våra gäster ska njuta av aktiviteter och möten som är berikande och fördelaktiga för dem, deras samhällen och planeten som helhet. Läs mer

Hållbart resande

STÖD TILL SAMHÄLLEN & MILJÖVÅRD

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på de samhällen där vi bor och reser genom att stödja välgörenhetsorganisationer och delta i samhällsprojekt. Det är vår övertygelse att vi kan göra skillnad utöver att bara ge donationer, genom att använda våra kunskaper och förmågor samtidigt som vi berikar våra teammedlemmars och gästers upplevelser. Vi prioriterar också att behandla alla våra teammedlemmar och partners med respekt och värdighet och att säkerställa en säker och respektfull arbetsmiljö. Läs mer

Hållbart resande

MINSKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

På MyPlanet är vi stolta över att ha fått mer än 100 000 återvändande gäster med oförglömliga minnen. Men under åren av vår resa har vi också lärt oss att resor inte är utan konsekvenser. Som ett ansvarsfullt reseföretag vill vi bidra positivt till de samhällen vi engagerar oss i och världen i stort. Som ett steg mot att uppnå större hållbarhet strävar vi efter att minimera koldioxidutsläppen från alla resor du gör med oss samtidigt som vi investerar i koldioxidreducerande åtgärder.

För detta ändamål har MyPlanet samarbetat med South Pole som framgångsrikt har reducerat över 170 miljoner ton CO2 sedan 2006! Läs mer

Hållbart resande

MILJÖSMARTA KONTOR & VERKSAMHET 

Vi anser att hållbarhet börjar med våra hem, eller i det här fallet, våra kontor över hela världen. Dessa kontorsinitiativ inkluderar att minska plast och papper, återvinning, minimera koldioxidutsläpp och investera i koldioxidreducerande åtgärder, samt skapa miljömedvetenhet hos vår personal. Vi strävar fortfarande efter att minska avfallet i vår verksamhet, men våra ansträngningar har gett många av våra kontor ett Travelife Partner Certificate för grön verksamhet.

Hållbart resande