0775-888 088 FÅ OFFERT
Utforska Stora Barriärrevet

Samarbetspartners – fokus på hållbarhet

Vi samarbetar med en mängd partners över hela världen i vårt arbete med att arrangera resor för våra kunder. Vi väljer själva vilka vi samarbetar med, och lägger i det samarbetet vikt vid att även våra partners agerar socialt och miljömässigt ansvarsfullt.

Några leverantörer gör en stor insats både för miljön, lokalsamhället och sina anställda, medan andra fortfarande har en bit kvar att gå. Vi är dock i kontinuerlig dialog med dessa partners om hur deras arbete med social och miljömässig hållbarhet fortskrider.

På samma grund har vi valt att avsluta vissa samarbeten då dessa partners arbete inte överensstämmer med vår uppfattning om ansvarstagande. Detta gäller bland annat vid djurhållning vi inte står bakom och där ett exempel på det är att du inte kan köpa en biljett till exempelvis SeaWorld eller simma med delfiner i fångenskap genom oss.

Flygbolag

Några av våra primära leverantörer är flygbolag och de är medvetna om att de står för en stor del av koldioxidutsläppen i samband med våra kunders resor. Förutom att våra kunder kompenserar för transporten i samband med sina resor genom koldioxidkompensation, har alla våra prioriterade flygbolag också en egen CSR-strategi. De arbetar alla aktivt för att stödja en mer hållbar flygindustri. Våra prioriterade flygbolag är:

Lufthansa https://www.lufthansagroup.com/en/responsibility

KLM https://www.klm.com/corporate/en/topics/corporate-social-responsibility/index.html

Air Canada https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/about/corporate-responsibility.html

British Airways https://www.britishairways.com/en-us/information/about-ba/ba-better-world

Singapore Airlines https://www.singaporeair.com/en_UK/my/flying-withus/our-story/giving-back/environmental-efforts/

Cathay Pacific https://www.cathaypacific.com/cx/en_SG/about-us/community-relations/about-our-commitments.html

Qantas https://www.qantas.com/in/en/qantas-group/acting-responsibly/our-planet.html

Turoperatörer

Bland de många samarbetspartners vi har över hela världen finns det vissa som skiljer sig genom att ha ett särskilt fokus på hållbarhet. Nedan kan du läsa mer om några av de turoperatörer som gör en stor insats för att skydda miljön, samhället och vilda djur på sina respektive platser där de verkar.

Australien och Nya Zeeland

AAT-Kings
AAT Kings erbjuder turer och rundresor i Australien och Nya Zeeland. De har ett nära samarbete med lokalbefolkningen och däribland många aboriginska artister och konstnärer som på olika sätt förmedlar sin kultur och historia till besökare. Dessutom är det möjligt genom AAT-Kings att klimatkompensera för sin resa, samt att de fokuserar på att minimera avfall, energiförbrukning och pappersanvändning på sina resor.

www.aatkings.com/about-us 

Quicksilver Cruises
Åker du på en tur ut till Stora Barriärrevet via MyPlanet, är det ofta med Quicksilver Cruises. De är certifierade med Advanced Ecotourism Certification, vilket säkerställer att deras kunder får möjlighet att lära sig om miljön samtidigt som det visar på företagets engagemang i att bevara den marina miljön på Stora Barriärrevet. Quicksilver Cruises har dessutom sin egen miljöavdelning, Reef Biosearch, som syftar till att kombinera turism med utbildning och forskning.

https://quicksilver-cruises.com/company/eco/

Echidna Walkabout
Genom sina turer i Australiens djurrika natur gör Echidna Walkabout en stor insats både för naturen och dess vilda djur. Kunderna hjälper På utflykterna hjälper kunderna till att plocka skärp, rena bort sly med mera. Echidna Walkabout använder sig också av lokal arbetskraft.

https://www.echidnawalkabout.com.au/about/conservation/

Kanada och USA

Jamies Whaling Station
Från Tofino kan du åka på turer med Jamies Whaling Station där du kan uppleva områdets natur samt björnar och valar. Alla Jamies Whaling Stations kunder betalar tre kanadensiska dollar extra, vilket företaget sedan donerar till lokala välgörenhetsorganisationer med inriktning på forskning, bevarande och utbildning av det lokala djurlivet. Hittills har mer än en miljon kanadensiska dollar investerats i lokala natur – och djurprojekt.

https://www.jamies.com/community-commitment/

Pursuit
Pursuit arrangerar turer i västra Kanada och Alaska. De arbetar med att ge skolbarn i Alaska kunskap om det marina livet och de använder solenergi på sitt Elk och Avenue Hotel i Banff. De arbetar dessutom aktivt för att minska koldioxidutsläppen på bland annat sina båtturer.

https://www.pursuitcollection.com/sustainability/

Jonview
Jonview är Kanadas ledande researrangör med 250.000 gäster varje år. Jonview engagerar sig i ansvarsfull turism och använder sig av den globalt erkända Green Key Eco Rating på sina hotell. Detta innebär att de hotell Jonview använder har åtagit sig att förbättra sin miljöpåverkan med Green Keys hjälp inom områden som avfall, koldioxidutsläpp och engagemang i lokalsamhället.

https://www.jonview.com/App/aboutus.cshtml

Sydafrika

Followme2AFRICA
Followme2AFRICA erbjuder resor och arrangemang i Sydafrika i samarbete med ett antal partners. Företaget har haft ett tätt samarbete med Wilderness Foundation i Sydafrika kring etableringen av Green Leaf Environmental Standard, som har fått ett stort erkännande i hela Afrika. De stöder också ett barnhem i Kapstadens township Khayelitsha.

http://www.followme2africa.com/about

Försäkringsbolag

Europeiska ERV försäkringar anser att de har ett ansvar inom försäkringsbranschen att sprida medvenhet om en hållbar turism ur ett miljöperspektiv. De har som mål att göra turister medvetna om hur allvarligt vattensituationen är beskaffad i många av de länder de besöker, och hur man som turist kan relatera till problemen. För att nå det målet samarbetar dem med SIWI som är ett policyinstitut som verkar för ökad forskning och medvetenhet för globala vattenfrågor.

https://www.erv.se/privat/corporate-social-responsibility/